Besluit vaststelling bestanddelen munten van vijf en tien euro met thema «Nederland en beeldhouwkunst»

Geldend van 14-09-2012 t/m heden

Besluit van 3 september 2012 houdende vaststelling van de bestanddelen van de munten van vijf en de tien euro die in 2012 worden uitgegeven met het thema «Nederland en beeldhouwkunst»

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 28 augustus 2012, FM/2012/1184 M, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2012 worden uitgegeven met het thema «Nederland en beeldhouwkunst» is:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: Onze beeltenis met daarboven in een vlak de tekst «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN»;

   Bijlage 250826.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: in het midden in gebeeldhouwde letters de waardeaanduiding «VIJF» respectievelijk «TIEN», boven de «F» respectievelijk de «N», euro, daaronder het teken van de Munt

   Bijlage 250828.png

   , het teken van de Muntmeester

   Bijlage 250829.png

   , het Europees muntteken

   Bijlage 250830.png

   en de letter «M», zijnde het initiaal van de ontwerpster Mirjam Mieras, en daaronder het jaartal 2012;

   Bijlage 250827.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 september 2012

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de dertiende september 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina