Besluit ontbinding twee regimenten cavalerie

Geldend van 16-09-2012 t/m heden

Besluit van 24 augustus 2012 tot ontbinding van twee regimenten cavalerie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 20 augustus 2012, nr. BS2012027119, directie juridische zaken, sector wet- en regelgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het Regiment Huzaren van Sytzama en het Regiment Huzaren Prins van Oranje worden ontbonden en de standaarden van die regimenten worden opgelegd.

Artikel 2

De tradities van het Regiment Huzaren van Sytzama en van het Regiment Huzaren Prins van Oranje, waaronder mede begrepen de tradities van het Regiment Huzaren Prins Alexander, zullen bewaard worden door het Regiment Huzaren van Boreel.

Artikel 3

Aan de standaard van het Regiment Huzaren van Boreel wordt een drievoudige cravate gehecht waarop achtereenvolgens de regimenten en standaardopschriften worden vermeld:

Regiment Huzaren van Sytzama en het standaardopschrift Waterloo 1815

Regiment Huzaren Prins van Oranje en het standaardopschrift Tiendaagse Veldtocht 1831

Regiment Huzaren Prins Alexander en de standaardopschriften Quatre-Bras en Waterloo 1815 en Tiendaagse Veldtocht 1831.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 september 2012. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 15 september 2012, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 16 september 2012.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 augustus 2012

Beatrix

De Minister van Defensie,

J. S. J. Hillen

Uitgegeven de zesde september 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina