Besluit geheimverklaring diensten, leveringen en werken ten behoeve van beveiligingsmaatregelen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

[Regeling vervallen per 01-04-2013.]
Geldend van 07-09-2012 t/m 31-03-2013

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 4 september 2012 nr. 294132 tot geheimverklaring van diensten, leveringen en werken ten behoeve van beveiligingsmaatregelen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 13 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2013]

Geheim verklaard worden diensten, leveringen en werken op het gebied van ICT ten behoeve van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) voor zover daarbij de vertrouwelijkheid van staatsgeheimen in het geding is.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina