Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers

[Regeling vervallen per 06-08-2016.]
Geldend van 07-09-2012 t/m 12-07-2016

Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers aan functionarissen van de Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand (verder genoemd: de Raad),

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-08-2016]

Aan de medewerkers van de Raad in de functie van stafmedewerker Wbtv en Wsnp, medewerker Wbtv en Wsnp en administratief medewerker Wbtv en Wsnp wordt ondermandaat verleend als bedoeld in de artikelen 3, eerste en tweede lid, 4, eerste en tweede lid en 5, eerste en tweede lid van de Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers van 9 december 2008.

Artikel 2

[Vervallen per 06-08-2016]

De in artikel 4 van de Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers verleende bevoegdheid tot doorgeven van het mandaat en de machtiging wordt als volgt aangevuld:

  • 1. Het hoofd Bureau beëdigde tolken en vertalers beslist op bezwaarschriften. Indien het besluit in primo is genomen door het hoofd Bureau beëdigde tolken en vertalers wordt het besluit op het bezwaarschrift genomen door de landelijke directie van de Raad voor Rechtsbijstand.

  • 2. In de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Raad in beroep wordt via een afzonderlijke machtiging voorzien.

Artikel 3

[Vervallen per 06-08-2016]

Dit besluit is vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Eventuele wijzigingen behoeven de instemming van de Raad.

Artikel 4

[Vervallen per 06-08-2016]

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en via de internetsite van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wbtv (www.bureaubtv.nl), en treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

Artikel 5

[Vervallen per 06-08-2016]

Deze regeling kan worden aangehaald als het Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Utrecht, 25 april 2012

Was getekend,

P.J.M. van de Biggelaar,

Directeur Stelsel.

J. Wijkstra

Directeur Bedrijfsvoering.

Terug naar begin van de pagina