Besluit Beleidsregels Internationaal SVB 2012

[Regeling vervallen per 14-05-2014.]
Geldend van 31-08-2012 t/m 13-05-2014

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 22 augustus 2012, houdende de bekendmaking van de Beleidsregels Internationaal 2012 (Besluit Beleidsregels Internationaal SVB 2012)

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 22 augustus 2012

De voorzitter van de Raad van bestuur

N.A. Vermeulen MBA

Terug naar begin van de pagina