Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2013

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 juni 2012 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 juni 2011;

Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;

Besluit:

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2013. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2013.

Den Haag, 13 augustus 2012

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies

Terug naar begin van de pagina