Wijzigingsregeling Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur SVB

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]
Geldend van 15-10-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 2012, RUA/A/2012/12738, tot wijziging Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur SVB

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, vierde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel II

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 oktober 2012.

  • 2 Deze regeling is niet van toepassing voor een lid van de Raad van bestuur van de SVB, die voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling benoemd is als lid van de Raad van bestuur van de SVB.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 augustus 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina