Regeling aanwijzing EU-richtlijnen Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal

Geldend van 27-08-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 augustus 2012, nr. GMT-3125861, houdende aanwijzing van de richtlijnen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen n en o, van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Regeling aanwijzing EU-richtlijnen Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1, eerste lid, onderdelen n en o, van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal;

Besluit:

Artikel 1

Als de richtlijn, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel n, van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, wordt aangewezen: richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (PbEU 2004, L 102).

Artikel 2

Als de richtlijn, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, wordt aangewezen: richtlijn 2010/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie (PbEU 2010, L 207).

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 27 augustus 2012. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 24 augustus 2012 treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing EU-richtlijnen Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina