Beschikking wijzigingspercentage haalbaarheidsonderzoek in het kader van de Regeling Naturalisatietoets Nederland

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-06-2013

Beschikking wijzigingspercentage haalbaarheidsonderzoek in het kader van de Regeling Naturalisatietoets Nederland

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelates,

Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 juni 2012 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 juni 2011;

Gelet op artikel 6, derde tot en met achtste lid, van de Regeling Naturalisatietoets Nederland;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

Het percentage, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van de Regeling Naturalisatietoets Nederland wordt voor de bepaling van de hoogte van het kosten voor het haalbaarheidsonderzoek voor het jaar 2013 vastgesteld op 1,6%.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2013. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage haalbaarheidsonderzoek in het kader van de Regeling Naturalisatietoets Nederland.

Den Haag, 11 augustus 2012

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies

Terug naar begin van de pagina