Regeling subsidieplafond StAB

Geldend van 30-10-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 13 augustus 2012, nr. IENM/BSK-2012/28895, houdende vaststelling voor de jaren 2012 en 2013 van het subsidieplafond, bedoeld in artikel 3 van het Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening (Regeling subsidieplafond StAB 2012–2013)

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina