Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 05-02-2015 t/m 30-06-2015

Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, en het Ontslagbesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2015]

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert bij de uitvoering van de wettelijke ontslagtaak een beleid als opgenomen in de bijlage ‘Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012’.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2015]

De bijlage, bedoeld in artikel 1, ligt ter inzage bij de vestigingen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf en is te raadplegen op de website www.werk.nl.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 31 juli 2012

B.J. Bruins,

Voorzitter Raad van Bestuur UWV.

Bijlage Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012

[Vervallen per 01-07-2015]

[Red: Ligt ter inzage bij de vestigingen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV en is gepubliceerd op www.werk.nl.]

Terug naar begin van de pagina