Verordening tarieven kwaliteitstoetsing NOvAA

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 08-08-2012 t/m 31-12-2012

Verordening tarieven kwaliteitstoetsing NOvAA

De ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten,

Gelet op artikel 30, tweede lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Het tarief, bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Verordening op de kwaliteitstoetsing NOvAA bedraagt

 • a. bij een eerste verzoek € 105,–;

 • b. bij een tweede verzoek € 180,–; en

 • c. bij een derde of volgend verzoek € 255,–.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Het tarief, bedoeld in artikel 30, tweede lid, van de Verordening op de kwaliteitstoetsing NOvAA bedraagt:

 • a. voor een eerste toetsing: € 710,– per toetser per dagdeel;

 • b. voor een hertoetsing: € 1.045,– per toetser per dagdeel.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Een toetser die voor een toetsing of accreditatie wordt ingeschakeld, ontvangt voor de bij de te toetsen accountantspraktijk of de te accrediteren koepelorganisatie ten behoeve van de toetsing aangevangen dagdelen een vergoeding ten bedrage van € 365,– per dagdeel.

 • 2 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, geldt voor ten hoogste twee dagdelen per dag.

 • 3 Een dagdeel omvat een tijdsperiode van drie uur.

 • 4 Toetsers ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten en reistijdkosten overeenkomstig artikelen 1a van de Verordening op de kostenvergoedingen.

 • 5 Toetsers die voor een toetsing of accreditatie worden ingeschakeld, ontvangen in afwijking van artikel 1a, zevende lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen, een afzonderlijke vergoeding voor de kosten van parkeergelden welke zijn gemaakt in verband met de toetsing van een accountantspraktijk of te accrediteren koepelorganisatie.

 • 6 Een toetser verzoekt om toepassing van het vorige lid en overlegt daarbij bewijsstukken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2013]

De in deze verordening genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze verordening treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 juli 2012.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tarieven kwaliteitstoetsing NOvAA.

De ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten.
Terug naar begin van de pagina