Contributieverordening 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Contributieverordening 2013

De ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten,

Gelet op de artikelen 24, eerste lid, en 30, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten,

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 2 van de Algemene contributieverordening 2013, bedraagt:

  • H. openbaar accountant € 1.210

  • M. intern accountant en overheidsaccountant € 810

  • L. accountant in business € 405

  • Z. lid zonder arbeidsinkomen € 155

Artikel 2

Het bedrag van de vermindering, bedoeld in artikel 6 van de Algemene contributieverordening 2013, bedraagt:

  • H. openbaar accountant € 0

  • M. intern accountant en overheidsaccountant € 0

  • L. accountant in business € 0

  • Z. lid zonder arbeidsinkomen € 0

De ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten,
Terug naar begin van de pagina