Verordening tarieven kwaliteitstoetsing NIVRA

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 04-08-2012 t/m 31-12-2012

Verordening tarieven kwaliteitstoetsing NIVRA

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 27, tweede lid, van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 2 Een dagdeel omvat vier uur.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De tarieven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, worden met ingang van 1 september 2012 ieder jaar per 1 september aangepast overeenkomstig de ontwikkeling van de consumentenprijsindex in januari van dat jaar ten opzichte van deze index in januari van het voorafgaande jaar.

  • 2 De consumentenprijsindex, bedoeld in het eerste lid, is de consumentenprijsindex alle huishoudens zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze verordening treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 juli 2012.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tarieven kwaliteitstoetsing NIVRA.

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants
Terug naar begin van de pagina