Verordening op de vertegenwoordigingsbevoegdheid

[Regeling vervallen per 29-08-2013.]
Geldend van 01-07-2012 t/m 28-08-2013

Verordening op de vertegenwoordigingsbevoegdheid

De ledenvergadering van de het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op de artikelen 19, eerste lid, en 21 van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 29-08-2013]

  • 1 Het NIVRA wordt vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met een ander bestuurslid.

  • 2 Vertegenwoordigingshandelingen worden gedekt door bestuursbesluiten.

Artikel 2

[Vervallen per 29-08-2013]

  • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2012.

  • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Terug naar begin van de pagina