Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (stopzetten experiment vrije tarieven mondzorg)

Geldend van 01-09-2012 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2012, nr. MC-U-3122855, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake stopzetten experiment vrije tarieven mondzorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Gezien:

  • de brief van 6 juni 2011 aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2010/11, 32 620, nr. 13);

  • de Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake invoering vrije tarieven mondzorg van 21 juli 2011 (Stcrt. 2011, nr. 13947);

  • de brief van 16 januari 2012 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2011/12, 32 620, nr. 41);

  • het dertigledendebat met de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 17 januari 2012 (Handelingen 2011/12, item 12, datum vergadering: 17 januari 2012);

  • de brief van 31 januari 2012 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2011/12, 32 620, nr. 42);

  • de brief van 25 juni 2012 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2011/12, 32 620, nr. 66);

  • het algemeen overleg mondzorg met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 28 juni 1012;

  • de op 5 juli 2012 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen motie-Kuiken c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 32 620, nr. 68).

Besluit:

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De

minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina