Politiewet 2012

Toekomstige wijziging(en) op 01-08-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 17-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 18-02-2023.
Geldend van 18-02-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 82

Informatie geldend op 18-02-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit politieonderwijsraad

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit politieonderwijsraad
  Artikel: 8a
 2. Politiewet 2012
  Artikel: 1
 3. Wijzigingswet Politiewet 2012, enz. (inbedding Politieacademie in nieuwe politiebestel)
  Artikel: IV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 8

 1. Politiewet 2012
  Artikel 103
 2. Bestuursreglement Politieacademie
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 18-02-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Nieuw 25-05-2016 Stb. 2016, 203 34129 17-11-2016 Stb. 2016, 439
Naar boven