Politiewet 2012

Geraadpleegd op 08-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 18-02-2023.
Geldend van 18-02-2023 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 23a

Informatie geldend op 18-02-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling hoofdlijnen beleid en beheer meldkamers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling hoofdlijnen beleid en beheer meldkamers
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 18-02-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2020 Nieuw 06-03-2020 Stb. 2020, 140 35065 23-06-2020 Stb. 2020, 213

Annuleren

Naar boven