Politiewet 2012

Toekomstige wijziging(en) op 01-08-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 19-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 18-02-2023.
Geldend van 18-02-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 18-02-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing bevoegde autoriteiten reglementen CCR
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.39
 5. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikelen: 4.1, 4.3
 6. Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 3
 7. Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren
  Artikelen: 1, 17, 36a, 37
 8. Arbeidstijdenbesluit
  Artikel: 5.11:1
 9. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikelen: 1, 15
 10. Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet
  Artikel: 2
 11. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
  Artikel: 2
 12. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 1
 13. Besluit beheer politie
  Artikel: 1
 14. Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies
  Artikelen: 1, 2
 15. Besluit bewapening en uitrusting politie
  Artikelen: 1, 6, 21, 24, 26, 27
 16. Besluit bezoldiging politie
  Artikel: 1
 17. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Eenheid Landelijke Expertise en Operaties of Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (Intake & Service) 2019
  Artikel: 2
 18. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Eenheid Landelijke Expertise en Operaties of Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies 2019
  Artikel: 2
 19. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Eenheid Landelijke Expertise en Operaties of Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies DLOS 2019
  Artikel: 2
 20. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Noord-Holland, TBA, 2022
  Artikel: 2
 21. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Oost-Brabant, ZSM, 2021
  Artikel: 2
 22. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Regionale Eenheid Oost-Brabant, Team Buitengerechtelijke Afdoeningen 2022
  Artikel: 2
 23. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar politie eenheid Midden-Nederland 2021
  Artikel: 2
 24. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Amsterdam 2022
  Artikel: 2
 25. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Amsterdam, Team TBA 2022
  Artikel: 2
 26. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Den Haag 2020
  Artikel: 2
 27. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Limburg 2021
  Artikel: 2
 28. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2018
  Artikel: 2
 29. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland, Team TBA 2022
  Artikel: 2
 30. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Holland 2018
  Artikel: 2
 31. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Nederland 2018
  Artikel: 2
 32. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Brabant 2018
  Artikel: 2
 33. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Brabant, afdeling gemeenschappelijke Bob-kamer 2021
  Artikel: 2
 34. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Nederland 2018
  Artikel: 2
 35. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Nederland, Team TBA 2020
  Artikel: 2
 36. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Rotterdam 2020
  Artikel: 2
 37. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Zeeland – West-Brabant 2018
  Artikel: 2
 38. Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie
  Artikel: 1
 39. Besluit politiegegevens
  Artikel: 2:4
 40. Besluit rangen politie
  Artikelen: 1, 2c, 2d, 3a
 41. Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen
  Artikel: 1
 42. Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
  Artikel: 6
 43. Besluit tot een Eremedaille voor verdienste politie
  Artikel: 5
 44. Binnenvaartregeling
  Artikel: 1.18
 45. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 42
 46. Klachtenregeling Rijksrecherche
  Artikelen: 1, 2
 47. Kledingregeling politie 2014
  Artikel: 1
 48. Politiewet 2012
  Artikelen: 2a, 28, 44a, 48q, 48v
 49. Regeling aanwijzing ambtenaren van politie en functionarissen t.b.v. uitreiking en betekening van gerechtelijke stukken
  Artikel: 1
 50. Regeling beheer wapens en munitie politie 2015
  Artikel: 1
 51. Regeling chauffeurs politie
  Artikel: 1
 52. Regeling fysieke vaardigheidstoets politie
  Artikel: 1
 53. Regeling klachtbehandeling politie
  Artikel: 1
 54. Regeling mobiele eenheid 2007
  Artikel: 11
 55. Regeling politielegitimatiebewijs
  Artikel: 1
 56. Regeling politieonderwijs
  Bijlage: I
 57. Regeling toetsing geweldsbeheersing politie 2021
  Artikel: 1
 58. Regeling toezicht arrestantenzorg politie
  Artikelen: 1, 2, 6
 59. Regeling wapens en munitie
  Artikel: 3a
 60. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 4.1, 4.1b, 6.4
 61. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 46, 47, 47a
 62. Vrijstelling draagplicht legitimatiebewijs
  Artikel: 1
 63. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
  Artikel: 1
 64. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
  Artikelen: 1, 2
 65. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 39e
 66. Wet politiegegevens
  Artikel: 1
 67. Wet tijdelijk huisverbod
  Artikel: 1
 68. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 5.8.7, 55c, 141

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 18-02-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Nieuwe-regeling 12-07-2012 Stb. 2012, 315 30880 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Naar boven