Politiewet 2012

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 17-02-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 48q

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 2. Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen
  Artikelen: 1, 2, 3, 5, 12, 13
 3. Politiewet 2012
  Artikelen: 48r, 48s, 48u, 48v, 48x, 48y, 48z
 4. Wet politiegegevens
  Artikel: 16

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3.5.4

 1. Politiewet 2012
  Artikelen 53, 81

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2023 Nieuw 14-10-2020 Stb. 2020, 412 35170 12-11-2022 Stb. 2022, 453
Naar boven