Politiewet 2012

Geraadpleegd op 24-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 17-02-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Circulaire met betrekking tot de bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten 2019
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 315 30880 Alg. 1
01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012
samen met
20-12-2012
Stb. 2012, 316
samen met
Stb. 2012, 660
32822
samen met
33368
12-07-2012 Stb. 2012, 317
Nieuwe-regeling 12-07-2012 Stb. 2012, 315 30880 12-07-2012 Stb. 2012, 317

Opmerkingen

  1. Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel zou in werking treden op het tijdstip dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeenten ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid (kst. 32459) in werking treedt. Dit wetsvoorstel is ingetrokken door een brief van de regering (kst. 32459, nr. 14).1)
Naar boven