Politiewet 2012

Geraadpleegd op 19-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 17-02-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing overige luchtvaartterreinen waarop Koninklijke marechaussee politietaak uitvoert
  Artikel: 1a
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.39
 3. Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren
  Artikel: 1
 4. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.33
 5. Besluit aanwijzing van personen over wie de politietaak van de Koninklijke marechaussee zich mede uitstrekt
  Artikelen: 1, 3
 6. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
  Artikel: 24
 7. Besluit basisregistratie personen
  Artikelen: 42, 46
 8. Besluit beveiliging burgerluchtvaart
  Artikel: 1
 9. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
  Artikel: 36
 10. Besluit houders van dieren
  Artikel: 1.3
 11. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 21
 12. Besluit wegslepen van voertuigen
  Artikel: 4
 13. Circulaire met betrekking tot de bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten 2019
  Teksten: tekst, 2
 14. Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012
  Bijlagen: B, C
 15. Klachtenregeling politietaken Koninklijke Marechaussee/krijgsmacht 2004
  Artikel: 2
 16. Politiewet 2012
  Artikelen: 14, 23, 61, 62
 17. Regeling WPG Defensie
  Artikel: 1.1
 18. Regeling hulpofficieren van justitie 2008
  Artikel: 5
 19. Reglement rijbewijzen
  Artikel: 131
 20. Samenwerkingsregeling politie-Koninklijke marechaussee
  Artikel: 1
 21. Wet controle op rechtspersonen
  Artikel: 3
 22. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikelen: 8, 9, 10, 11, 19
 23. Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikel: 1
 24. Wet politiegegevens
  Artikelen: 1, 16
 25. Wet precursoren voor explosieven
  Artikelen: 12, 13
 26. Wet veiligheidsregio’s
  Artikelen: 19, 20

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Circulaire met betrekking tot de bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten 2019
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
08-07-2022 Wijziging 18-05-2022 Stb. 2022, 216 35759 05-07-2022 Stb. 2022, 287
01-01-2013 Nieuwe-regeling 12-07-2012 Stb. 2012, 315 30880 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Naar boven