Politiewet 2012

Geraadpleegd op 02-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 17-02-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren
  Artikel: 1
 2. Besluit OM-afdoening
  Artikel: 3.2
 3. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikelen: 2c, 4a, 55ia, 72a
 4. Besluit bewapening en uitrusting politie
  Artikel: 4
 5. Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994
  Artikel: 1
 6. Besluit politiegegevens
  Artikel: 6a:2
 7. Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie
  Artikel: 31a
 8. Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen
  Artikel: 1
 9. Besluit verplichte politiegegevens
  Artikel: 10
 10. Circulaire met betrekking tot de bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten 2019
  Teksten: tekst, 2
 11. Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken landelijk politiekorps en Dienst Koninklijk Huis 2013
  Artikel: 1
 12. Regeling aanwijzing administratief-technische functies
  Artikel: 2
 13. Regeling landelijk sociaal statuut politie
  Artikelen: 1, 4a
 14. Regeling landelijke politieopleidingen PO2002
  Artikel: 2
 15. Regeling mobiele eenheid 2007
  Artikel: 11
 16. Regeling politielegitimatiebewijs
  Artikelen: 2, 3
 17. Regeling studiefaciliteiten politie
  Artikel: 1
 18. Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten
  Artikel: 1
 19. Regeling vakbekwaamheid technische hulpmiddelen strafvordering
  Artikel: 1
 20. Regeling voorzieningen hondengeleiders politie
  Artikel: 12
 21. Regeling vredesmissies politie
  Artikel: 3
 22. Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden 2019
  Artikel: 3
 23. Wet politiegegevens
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2023 Wijziging 14-10-2020 Stb. 2020, 412 35170 12-11-2022 Stb. 2022, 453
01-01-2017 Wijziging 25-05-2016 Stb. 2016, 203 34129 17-11-2016 Stb. 2016, 439
01-05-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 660 33368 03-04-2013 Stb. 2013, 126
01-01-2013 Nieuwe-regeling 12-07-2012 Stb. 2012, 315 30880 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Naar boven