Politiewet 2012

Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 07-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 87

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling landelijke politieopleidingen PO2002

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Politiewet 2012
  Artikelen: 1, 83, 84, 93
 2. Regeling aanstellingseisen politie 2002
  Artikel: 1
 3. Wijzigingswet Politiewet 2012, enz. (inbedding Politieacademie in nieuwe politiebestel)
  Artikel: IV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 8

 1. Politiewet 2012
  Artikel 103
 2. Bestuursreglement Politieacademie
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Nieuw 25-05-2016 Stb. 2016, 203 34129 17-11-2016 Stb. 2016, 439
Naar boven