Politiewet 2012

Geraadpleegd op 01-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 07-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 69

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Klachtenregeling politietaken Koninklijke Marechaussee/krijgsmacht 2004

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012
    Bijlage: C
  2. Klachtenregeling politietaken Koninklijke Marechaussee/krijgsmacht 2004
    Artikel: 14a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

  1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
    Artikelen 91, 92

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Nieuwe-regeling 12-07-2012 Stb. 2012, 315 30880 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Naar boven