Politiewet 2012

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 68a

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wijzigingswet Politiewet 2012, enz. (inbedding Politieacademie in nieuwe politiebestel)
    Artikel: IV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

  1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
    Artikelen 91, 92
Terug naar begin van de pagina