Politiewet 2012

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 30

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit beheer politie
  2. Besluit financieel beheer politie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Controleprotocol voor de jaarverantwoording politie
    Bijlage: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina