Politiewet 2012

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 25

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. (Onder)Mandaatbesluit Politie beheer RST 2021
  Artikel: 1
 2. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikelen: 4a, 14, 15
 3. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.7
 4. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 55da
 5. Besluit beheer politie
  Artikelen: 3, 46
 6. Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken
  Artikel: 4a
 7. Besluit ex artikel 4 Wet installaties Noordzee
  Artikel: 3
 8. Besluit getuigenbescherming
  Artikel: 2
 9. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
  Artikelen: 9, 9a
 10. Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
  Artikel: 1
 11. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 11a, 21, 42
 12. Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994
  Artikel: 1
 13. Besluit politiegegevens
  Artikelen: 2:3, 5:1, 5:3, 6a:2
 14. Besluit politieonderwijsraad
  Artikel: 2
 15. Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie
  Artikel: 26
 16. Besluit technische hulpmiddelen strafvordering
  Artikel: 22
 17. Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
  Artikelen: 4b, 4h
 18. Besluit verdeling sterkte en middelen politie
  Artikelen: 3, 6
 19. Besluit verwerking persoonsgegevens bij selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag
  Artikel: 1
 20. Instellingsbesluit Commissie van toezicht op het beheer politie
  Artikel: 1
 21. Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013
  Artikel: 3
 22. Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012
  Artikelen: 2, 42a
 23. Mandaatbesluit beheer recherchesamenwerkingsteam 2020
  Artikel: 1
 24. Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013
  Artikel: 1
 25. PODACS-regeling
  Artikel: 1
 26. Politiewet 2012
  Artikelen: 1, 36, 37
 27. Regeling detachering politie
  Artikel: 2
 28. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 10.1a
 29. Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
  Bijlage: 4
 30. Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen
  Bijlage: 3
 31. Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
  Bijlage: 3
 32. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.8
 33. Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden 2019
  Artikel: 4
 34. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
  Bijlagen: D, F, Hd
 35. Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen
  Artikel: 9
 36. Wet politiegegevens
  Artikel: 36c
 37. Wijzigingswet Politiewet 2012, enz. (inbedding Politieacademie in nieuwe politiebestel)
  Artikel: IV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina