Politiewet 2012

Geraadpleegd op 30-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 07-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing bevoegde autoriteiten reglementen CCR
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.39
 5. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikelen: 4.1, 4.3
 6. Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 3
 7. Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren
  Artikelen: 1, 17, 36a, 37
 8. Arbeidstijdenbesluit
  Artikel: 5.11:1
 9. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikelen: 1, 15
 10. Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet
  Artikel: 2
 11. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren
  Artikel: 2
 12. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikelen: 1, 41
 13. Besluit beheer politie
  Artikel: 1
 14. Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies
  Artikelen: 1, 2
 15. Besluit bewapening en uitrusting politie
  Artikelen: 1, 6, 21, 24, 26, 27
 16. Besluit bezoldiging politie
  Artikel: 1
 17. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid (Intake & Service) 2019
  Artikel: 2
 18. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid 2019
  Artikel: 2
 19. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid DLOS 2019
  Artikel: 2
 20. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Midden-Nederland, TBA, 2017
  Artikel: 2
 21. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Noord-Holland, TBA, 2017
  Artikel: 2
 22. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Oost-Brabant, TBA, 2017
  Artikel: 2
 23. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Amsterdam 2017
  Artikel: 2
 24. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Den Haag 2020
  Artikel: 2
 25. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Limburg 2016
  Artikel: 2
 26. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2018
  Artikel: 2
 27. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Holland 2018
  Artikel: 2
 28. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Nederland 2018
  Artikel: 2
 29. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Brabant 2018
  Artikel: 2
 30. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Brabant, afdeling gemeenschappelijke Bob-kamer 2017
  Artikel: 2
 31. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Nederland 2018
  Artikel: 2
 32. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Nederland, Team TBA 2020
  Artikel: 2
 33. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Rotterdam 2020
  Artikel: 2
 34. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Zeeland – West-Brabant 2018
  Artikel: 2
 35. Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie
  Artikel: 1
 36. Besluit politiegegevens
  Artikel: 2:4
 37. Besluit rangen politie
  Artikelen: 1, 2c, 2d, 3a
 38. Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
  Artikel: 6
 39. Besluit tot een Eremedaille voor verdienste politie
  Artikel: 5
 40. Binnenvaartregeling
  Artikel: 1.18
 41. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 42
 42. Instellingsbesluit Commissie van toezicht op het beheer politie
  Artikel: 7
 43. Klachtenregeling Rijksrecherche
  Artikelen: 1, 2
 44. Kledingregeling politie 2014
  Artikel: 1
 45. Politiewet 2012
  Artikelen: 2a, 28, 44a
 46. Regeling aanwijzing ambtenaren Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel: 1
 47. Regeling aanwijzing ambtenaren van politie en functionarissen t.b.v. uitreiking en betekening van gerechtelijke stukken
  Artikel: 1
 48. Regeling beheer wapens en munitie politie 2015
  Artikel: 1
 49. Regeling fysieke vaardigheidstoets politie
  Artikel: 1
 50. Regeling klachtbehandeling politie
  Artikel: 1
 51. Regeling mobiele eenheid 2007
  Artikel: 11
 52. Regeling politielegitimatiebewijs
  Artikel: 1
 53. Regeling toetsing geweldsbeheersing politie 2021
  Artikel: 1
 54. Regeling toezicht arrestantenzorg politie
  Artikelen: 1, 2, 6
 55. Regeling wapens en munitie
  Artikel: 3a
 56. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 4.1, 4.1b, 6.4
 57. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 46, 47, 47a
 58. Vrijstelling draagplicht legitimatiebewijs
  Artikel: 1
 59. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
  Artikel: 1
 60. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
  Artikelen: 1, 2
 61. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 39e
 62. Wet politiegegevens
  Artikel: 1
 63. Wet tijdelijk huisverbod
  Artikel: 1
 64. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 5.8.7, 55c, 141

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Nieuwe-regeling 12-07-2012 Stb. 2012, 315 30880 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Naar boven