Wijzigingsregeling Uitvoering artikel 19, eerste lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Geldend van 10-07-2012 t/m heden

Wijziging van de regeling van de Minister van Financiën van 1 februari 1999 ter uitvoering van artikel 19, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stcrt. 1999, 26) nr. FM/2012/410 M

Artikel I

[Red: Wijzigt de Uitvoering artikel 19, eerste lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.]

Artikel II

Een bewijs van vrijstelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, uitgereikt voor de inwerkingtreding van deze regeling, behoudt zijn geldigheid tot een jaar na de uitreiking.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina