Wijzigingsregeling Regeling uitvoering Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines

[Regeling vervallen per 18-02-2014.]
Geldend van 10-07-2012 t/m 17-02-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 5 juli 2012, nr. IenM/BSK-2012/128257, tot wijziging van de Regeling uitvoering Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op Richtlijn 2011/72/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2000 wat betreft de voorschriften voor trekkers die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht en gelet op richtlijn nr. 2011/88/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG wat betreft de voorschriften voor motoren die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht (PbEU L 305), artikel 9.5.1, achtste lid, van de Wet milieubeheer en artikel 11 van het Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 18-02-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling uitvoering Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines.]

Artikel II

[Vervallen per 18-02-2014]

De wijzigingen, door richtlijn nr. 2011/72/EU van 14 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 2000/25/EG van 22 mei 2000 wat betreft de voorschriften voor trekkers die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht (PbEU L 246) aangebracht in bijlage V van richtlijn 2000/25/EG, gaan voor de toepassing van het bepaalde in het Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines en de Regeling uitvoering Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines gelden met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

[Vervallen per 18-02-2014]

De wijzigingen, door richtlijn nr. 2011/88/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1997 wat betreft de voorschriften voor motoren die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht in artikel 4 en in bijlage XIII van richtlijn 97/68/EG, gaan voor de toepassing van het bepaalde in het Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines en de Regeling uitvoering Besluit typekeuring luchtverontreiniging trekkers en motoren voor mobiele machines gelden met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel IV

[Vervallen per 18-02-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina