Besluit vaststelling actualisatie selectielijst Toezicht Rechtspersonen over de periode vanaf 1945

Geldend van 04-07-2012 t/m heden

Besluit vaststelling actualisatie selectielijst Toezicht Rechtspersonen over de periode vanaf 1945

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 11 januari 2012, nr. aca-2011.06289/6);

Besluiten:

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 31 mei 2012

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

De

minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

het Hoofd uitvoeringsbeleid en bedrijfsvoering van Dienst Justis,

C.P.L. van Zutphen

Terug naar begin van de pagina