Wijzigingsregeling Regeling Bouwbesluit 2012 (correctiefactoren voor de energieprestatiecoëfficiënt)

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 juni 2012, nr. 2012-000368158, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de correctiefactoren voor de energieprestatiecoëfficiënt en enkele andere wijzigingen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 1.5, 1.9, 1.10, 6.53 en 8.9 van het Bouwbesluit 2012, en op artikel 4.4 van het Besluit omgevingsrecht;

Besluit:

Artikel III

Voor zover deze betrekking hebben op het bepaalde in artikel 16 van de richtlijn bouwproducten zijn de artikelen 1.12, 1.16 en 1.17 van de Regeling Bouwbesluit 2003 zoals deze luidde onmiddellijk voorafgaand aan 1 april 2012, van toepassing tot 1 juli 2013.

Artikel IV

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 juni 2012

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies

Terug naar begin van de pagina