Regeling tarieven registratie beroepsbeoefenaren Wet BIG

Geldend van 01-02-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 20 juni 2012, nr. MEVA/BO-3118604, houdende de vaststelling van tarieven inzake de registratie van beroepsbeoefenaren van beroepen in de individuele gezondheidszorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4, tweede lid van het Registratiebesluit BIG;

Besluit:

Artikel 1

Bij het indienen van een aanvraag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, eerste volzin van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg wordt door de aanvrager aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een bedrag van € 85,– betaald.

Artikel 1a

Bij het indienen van een aanvraag van een verpleegkundige tot vermelding in het register van de bevoegdheid van de aanvrager de krachtens artikel 36, veertiende lid, aangewezen UR-geneesmiddelen voor te schrijven, wordt door de aanvrager aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een bedrag van € 85,– betaald.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven registratie beroepsbeoefenaren Wet BIG.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina