Wijzigingsregeling Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ en CPE, enz. (overdracht taken van CPE naar COKZ)

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 juni 2012, nr. VGP 3118079, houdende wijziging van diverse regelingen gezien de overdracht van taken van CPE naar COKZ

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 25a, eerste, derde en vierde lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ en CPE.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling procedures registratie en erkenning van levensmiddelenbedrijven.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling taakverdeling toezichthouders Warenwet voor levensmiddelen.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Regeling mandaat aan IG-NVWA inzake het verlenen, schorsen en intrekken van bepaalde erkenningen.]

Artikel V

Het recht zoals dat gold onmiddellijk voor 1 juli 2012 blijft van toepassing op bezwaar- en beroepsprocedures naar aanleiding van voor 1 juli 2012 genomen besluiten op grond van:

zoals de desbetreffende bepaling luidde onmiddellijk voor 1 juli 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina