Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden collectie Ordedienst/Binnenlandse [...] Gezag en andere organisaties, (1934) 1940–1947 (2003)

Geldend van 29-06-2012 t/m heden

Besluit van 21 mei 2012, nr. DMO IV DCDI nr. 2012005522 van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van archiefbescheiden van de collectie Ordedienst/ Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en andere organisaties, (1934) 1940–1947 (2003), bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de collectie Ordedienst/ Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en andere organisaties, (1934) 1940–1947 (2003), beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

415–425

2021

431

2021

432

2021

434–450

2022

452

2021

455

2021

1074

2021

1280

2021

1366

2021

1561

2021

1972

2021

2213

2021

2740

2021

2741

2021

3268

2021

3385–3389

2021

4361

2021

6638-6660

2024

7116–7122

2021

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de collectie Ordedienst/ Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en andere organisaties, (1934) 1940–1947 (2003)’.

Den Haag, 21 mei 2012

De

Minister

van Defensie,
voor deze:

secretaris-generaal,

A.H.C. Annink

Terug naar begin van de pagina