Regeling geluidplafondkaart milieubeheer

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 22-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 19-03-2021 Stcrt. 2021, 15868 Stcrt. 2023, 11246
01-07-2012 Nieuwe-regeling 12-06-2012 Stcrt. 2012, 12258 IENM/BSK-2012/13198 06-06-2012 Stb. 2012, 268 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Invoeringswet geluidproductieplafonds in werking treedt.1)
Naar boven