Regeling syllabi centrale examens VO 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van het College voor examens van 17 april 2012, nr. Cve-12.00736, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. 2014, tevens initiële en nadere vaststelling van enkele syllabi 2013 (Regeling syllabi centrale examens VO 2014)

Het College voor Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 14 juni 2012, kenmerk 416456;

Besluit:

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

  • 1. betreffende artikel 1: per 1 januari 2015;

  • 2. betreffende artikel 2: per 1 januari 2014;

  • 3. betreffende artikel 3: per 1 januari 2014.

Artikel 6. Bekendmaking

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2 en 3 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.

Het College voor examens,

namens deze:

de voorzitter,

H.W. Laan

Bijlage 1a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2014, van 17 april 2012, nummer Cve-12.0736

[Vervallen per 01-01-2015]

Bijlage 1b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2014, van 17 april 2012, nummer Cve-12.0736

[Vervallen per 01-01-2015]

Bijlage 1c. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2014, van 17 april 2012, nummer Cve-12.0736

[Vervallen per 01-01-2015]

Bijlage 2a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2014, van 17 april 2012, nummer Cve-12.0736

[Vervallen per 01-01-2014]

Bijlage 2b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2014, van 17 april 2012, nummer Cve-12.0736

[Vervallen per 01-01-2014]

Bijlage 3. bij de Regeling syllabi centrale examens vo 2014, van 17 april 2012, nummer Cve-12.0736

[Vervallen per 01-01-2014]

Terug naar begin van de pagina