Regeling indexering AKW-bedragen juli 2012

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juni 2012, nr. IVV/LZW/2012/8891, tot herziening van de AKW-bedragen (Regeling herziening AKW-bedragen juli 2012)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 13, tweede lid, en 41b van de Algemene Kinderbijslagwet;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juni 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina