Prestatiebeschrijvingbeschikking Mondzorg TB/CU-7039-01

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 22-06-2012 t/m 31-12-2012

Prestatiebeschrijvingbeschikking Mondzorg TB/CU-7039-01

De Nederlandse Zorgautoriteit

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

op basis van de beleidregel:

Experiment vrije prijsvorming mondzorg (BR/CU-7058)

en gelet op:

artikel 35 en 56 jo. artikel 52 lid 5 Wmg

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders die mondzorg leveren met uitzondering van kaakchirurgen, en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-) verzekerden

prestatiebeschrijving:

de prestaties, zoals omschreven in de bijgevoegde prestatielijst, in rekening kunnen worden gebracht, mits voldaan is aan de beschreven voorwaarden.

Met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de geldigheidsduur van beschikking TB/CU-7019-02 van 13 december 2011, beperkt tot 1 juli 2012.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

J.C.E. Kursten,

unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens.
Terug naar begin van de pagina