Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-07-2012 t/m 31-12-2023

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 12 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/30575, houdende vaststelling van de kaart, bedoeld in artikel 106 van de Wet geluidhinder (Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 106 van de Wet geluidhinder;

Besluit:

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Invoeringswet geluidproductieplafonds in werking treedt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De nummers op de kaart verwijzen naar de tabel, waarin de bij het traject behorende zonebreedte is opgegeven.

Bijlage 250208.png
Deelkaart 1: Amsterdam GVB
Bijlage 250209.png
Deelkaart 2: Rotterdam, RET en Randstadrail
Bijlage 250210.png
Deelkaart 3: Rotterdam Centrum RET
Bijlage 250211.png
Deelkaart 4: Rotterdam Havenspoorlijn
Bijlage 250212.png
Deelkaart 5: Zuid-Holland, Randstadrail
Bijlage 250213.png
Deelkaart 6: Utrecht, Sneltram
Bijlage 250214.png
Deelkaart 7: Limburg, IJzeren Rijn.
Tabel met zonebreedten als bedoeld in artikel 106, eerste lid, onderdeel c, van de Wet geluidhinder. Zie bijbehorende kaarten voor de ligging

Traject

Gemeente

Zonebreedte in meters gemeten vanuit buitenste spoorstaaf

487

Amstelveen

100

415

Amsterdam

25

416

Amsterdam

100

419

Amsterdam

100

487

Amsterdam

100

616

Capelle a/d IJssel

100

618

Capelle a/d IJssel

100

543

Den Haag

100

416

Diemen

100

543

Lansingerland

100

541

Leidschendam Voorburg

100

543

Leidschendam Voorburg

100

340

Nieuwegein

100

341

Nieuwegein

100

342

Nieuwegein

100

543

Pijnacker-Nootdorp

100

834

Roerdalen

100

834

Roermond

100

543

Rotterdam

100

603

Rotterdam

100

608

Rotterdam

100

615

Rotterdam

25

616

Rotterdam

100

617

Rotterdam

100

622

Rotterdam

100

624

Rotterdam

25

625

Rotterdam

100

626

Rotterdam

100

627

Rotterdam

100

628

Rotterdam

100

691

Rotterdam

100

692

Rotterdam

100

699

Rotterdam

100

622

Schiedam

100

625

Spijkenisse

100

626

Spijkenisse

100

340

Utrecht

100

341

IJsselstein

100

541

Zoetermeer

100

542

Zoetermeer

100

Naar boven