Wijzigingsregeling Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (diverse onderwerpen)

Geldend van 15-06-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 juni 2012, nr. Z-3117671, houdende wijziging van de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en van de Regeling zorgverzekering in verband met diverse onderwerpen

Artikel III

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina