Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen van [...] natuurkunde havo en vwo en biologie havo en vwo)

[Regeling vervallen per 01-08-2017.]
Geldend van 01-08-2013 t/m 31-07-2017

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2012, nr. VO/389632, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogramma’s natuurkunde havo en vwo en biologie havo en vwo

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. ;

Besluit:

Artikel II. Overgangsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2017]

  • 2 In het schooljaar 2014–2015 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen natuurkunde havo op basis van het examenprogramma zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage 1, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen natuurkunde havo op basis van het examenprogramma zoals dat luidde vóór inwerkingtreding van deze regeling.

  • 3 In het schooljaar 2015–2016 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen natuurkunde vwo op basis van het examenprogramma zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage 2, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen natuurkunde vwo op basis van het examenprogramma zoals dat luidde vóór inwerkingtreding van deze regeling.

  • 4 In het schooljaar 2014–2015 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen biologie havo op basis van het examenprogramma zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage 3, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen biologie havo op basis van het examenprogramma zoals dat luidde vóór inwerkingtreding van deze regeling.

  • 5 In het schooljaar 2015–2016 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen biologie vwo op basis van het examenprogramma zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage 4, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen biologie vwo op basis van het examenprogramma zoals dat luidde vóór inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina