Tijdelijke beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012

[Regeling vervallen per 05-09-2012.]
Geldend van 06-06-2012 t/m 04-09-2012

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 mei 2012, nr. KO/2012/7794, tot vaststelling van tijdelijke beleidsregels met betrekking tot het overleggen van een verklaring omtrent gedrag door personen die als stagiair of uitzendkracht werkzaam zijn in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk (Tijdelijke Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012)

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 mei 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina