Regeling afwijking deeltijdfactor leden Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden

[Regeling vervallen per 01-07-2016.]
Geldend van 01-10-2012 t/m 30-06-2016

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 mei 2012, nr. 2012-0000236625, DCB/CZW/SB in verband met de afwijking van de deeltijdfactor van de leden van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 10, derde lid, van het Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies

Terug naar begin van de pagina