Regeling RDA

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 15 mei 2012, nr. WJZ/12055445, tot vaststelling van het aanvraagformulier voor een RDA-beschikking en tot wijziging van de Uitvoeringsregeling S&O-afdrachtvermindering 2006 (Regeling RDA)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

Een aanvraag voor een RDA-beschikking wordt ingediend bij de Minister van Economische Zaken met gebruikmaking van een formulier, waarvan de inhoud is opgenomen in bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling S&O-afdrachtvermindering 2006.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-01-2016]

De mededeling voor een correctie-RDA-beschikking, bedoeld in artikel 10 van het Besluit RDA, wordt ingediend bij de Minister van Economische Zaken met gebruikmaking van een formulier, waarvan de inhoud is opgenomen in de bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling S&O-afdrachtvermindering 2006.]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 mei 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina