Vergoedingenbesluit Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ

[Regeling vervallen per 08-02-2014.]
Geldend van 16-05-2012 t/m 07-02-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 mei 2012, houdende vaststelling van de vergoedingen van Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ (Vergoedingenbesluit Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-02-2014]

  • 2 Aan de overige leden van de in het eerste lid bedoelde commissie, wordt een vergoeding per vergadering toegekend van € 200.

Artikel 2

[Vervallen per 08-02-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 april 2012.

Artikel 3

[Vervallen per 08-02-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Terug naar begin van de pagina