Tijdelijke wet ambulancezorg

[Regeling vervallen per 01-01-2021.]
Geraadpleegd op 13-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Intrekking-regeling 26-04-2012 Stb. 2012, 208 32854 26-04-2012
samen met
12-10-2017
Stb. 2012, 208
samen met
Stb. 2017, 403
Inwtr. 1
01-01-2013 Nieuwe-regeling 26-04-2012 Stb. 2012, 208 32854 29-10-2012 Stb. 2012, 546

Opmerkingen

  1. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2012/208 gesteld op 1 januari 2018.1)
Naar boven