Besluit beperking openbaarheid archief directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen (1945) 1984–1995

Geldend van 09-05-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen (1945) 1984–1995

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder b en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen dan wel van derden worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen, (1945) 1984–1995 de volgende beperkingen gesteld: inventarisnummers, 3741, 3972, 4813–4905, 4914–4971, 4978,4983, 4994–4996, en 6130 als bedoeld in de bijlage zijn beperkt openbaar voor 50 jaar na datering.

Artikel 2

Met het oog op het belang van de Staat en diens bondgenoten is inventarisnummer 3978 als bedoeld in de bijlage beperkt openbaar voor 75 jaar na datering.

Artikel 3

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris van het Nationaal Archief. De algemene rijksarchivaris kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Raadpleging vof gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder het inventarisnummer genoemd in artikel 2 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het hieronder vermelde overheidsorgaan.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris van het Nationaal Archief. De algemene rijksarchivaris kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van overbrenging van het archief van Directoraat Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (1945) 1984–1995’.

Den Haag, 8 mei 2012

De

Minister

van Economische Zaken Landbouw en Innovatie,
namens deze:

A.F.M. Litjens,

Manager Digitale informatie.

Bijlage Besluit db / 12037616

Inventarisnummer

Openbaar van af 1 januari

3741

2043

3972

2036

3978

2059

4813

2034

4814

2039

4815

2035

4816

2036

4817

2036

4818

2037

4819

2037

4820

2037

4821

2037

4822

2039

4823

2040

4824

2041

4825

2042

4826

2045

4827

2040

4828

2040

4829

2040

4830

2040

4831

2043

4832

2043

4833

2041

4834

2033

4835

2035

4836

2031

4837

2036

4838

2033

4839

2036

4840

2035

4841

2036

4842

2035

4843

2043

4836

2041

4837

2033

4838

2035

4839

2031

4840

2036

4841

2033

4842

2036

4843

2038

4844

2032

4845

2036

4846

2036

4847

2036

4848

2035

4849

2035

4850

2035

4851

2030

4852

2036

4853

2035

4854

2035

4855

2035

4856

2042

4857

2044

4858

2036

4859

2035

4860

2034

4861

2036

4862

2037

4863

2038

4864

2039

4865

2036

4866

2035

4867

2036

4868

2036

4869

2038

4870

2040

4871

2041

4872

2045

4873

2035

4874

2035

4875

2031

4876

2035

4877

2035

4878

2033

4879

2034

4880

2035

4881

2035

4882

2036

4883

2035

4884

2036

4885

2034

4886

2031

4887

2040

4888

2038

4889

2040

4890

2041

4891

2036

4892

2037

4893

2040

4894

2040

4895

2041

4896

2044

4897

2045

4898

2036

4899

2035

4900

2034

4901

2035

4902

2035

4903

2035

4904

2036

4905

2036

4914

2034

4915

2035

4916

2035

4917

2042

4918

2045

4919

2042

4920

2043

4921

2032

4922

2039

4923

2035

4924

2037

4925

2039

4926

2040

4927

2040

4928

2027

4929

2028

4930

2032

4931

2032

4932

2034

4933

2034

4934

2035

4935

2035

4936

2035

4937

2035

4938

2035

4939

2036

4940

2036

4941

2036

4942

2037

4943

2037

4944

2038

4945

2038

4946

2038

4947

2039

4948

2039

4949

2039

4950

2039

4951

2039

4952

2040

4953

2040

4954

2040

4955

2040

4956

2040

4957

2040

4958

2032

4959

2028

4960

2028

4961

2028

4962

2034

4963

2034

4964

2035

4965

2035

4966

2036

4967

2036

4968

2036

4969

2036

4970

2039

4971

2039

4978

2035

4983

2036

4984

2039

4992

2037

4993

2035

4994

2036

4995

2043

4996

2037

6130

2034

Terug naar begin van de pagina