Regeling Beveiliging Burgerluchtvaart BES

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Regeling, houdende aanvullende voorschriften voor de beveiliging op de luchthavens van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling Beveiliging Burgerluchtvaart BES)

De Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 22, vierde lid, van de Luchtvaartwet BES en artikel 37g, eerste lid, van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

Indien ruimbagage van een passagier gescheiden is geraakt ten gevolge van buiten de wil van de passagier gelegen omstandigheden, is de luchtvaartmaatschappij vrijgesteld van de verplichting, bedoeld in artikel 37g, eerste lid, van de Luchtvaartwet, mits deze ruimbagage is gecontroleerd.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina